Hur fungerar Alfavux?

Välj en nivå, exempelvis nivå 1, den gula, som passar bäst om du är nybörjare. Du kan välja vilken nivå du vill. Peka på färgfältet för att välja.

Ett foto visas och en röst läser upp ordet.

Bokstäverna till ordet ligger i fel ordning under bilden.

Dra bokstäverna med fingret till de tomma vita rutorna för att skriva ordet. Varje gång du flyttar en bokstav hörs bokstavens ljud.

Om du placerar en bokstav i fel ruta hoppar den ner under bilden igen och du får försöka igen tills alla bokstäver är på rätt plats.

När hela ordet är rätt stavat läser rösten upp ordet igen.

Det finns en högtalarsymbol längst ner till vänster som går att trycka på för att upprepa uppläsningen av ordet så många gånger du vill, både innan och efter du har dragit bokstäverna på rätt plats.

När du vill byta bild trycker du längst ned i högra hörnet. Det går inte att byta bild innan bokstäverna är på rätt plats.

Ovanför bilderna finns en rad med prickar som visar hur många ord du har klarat av. För varje rätt stavat ord fylls en prick i. När tio prickar är fyllda regnar det ner bokstäver som visar att du har 10 rätt. Sedan blir prickarna tomma igen.

 

Nivåerna

Orden är indelade i sex olika nivåer med stigande svårighetsgrad. Nivåerna skiljs åt genom färger.

Ett visst antal ljud och bokstäver är kopplade till varje nivå.

Nivå ett har de vanligaste ljuden som s i l o r e m a.

Sedan tillkommer fyra nya bokstäver för varje ny nivå samtidigt som utvalda ord från tidigare nivåer repeteras.

Bokstäver på varje nivå:

1: s i l o r e m a

2: + n u å f

3: + ö b v t

4: + g j ä y

5: + h k d p

6: + c x w z

7: Ord från alla nivåer blandade

8: Lägg in egna ord och bilder

När du vill växla mellan nivåer pekar du på huset längst upp till vänster och alla färgfälten med nivåer kommer fram. Det går att byta fritt mellan de olika nivåerna.


Nivå 8: Lägga in egna ord och bilder

Det finns en åttonde nivå där du kan lägga in egna ord och foton.

För att kunna göra detta måste du aktivera funktionen. Gå in i inställningar, markera Alfavux och aktivera Hantera egna ord. Då syns en inställningsknapp i nedre vänstra hörnet på appen. Tryck där.

Börja med att lägga till ett ord:

Du trycker på + i övre vänstra hörnet.

Skriv in ordet i rutan och tryck fortsätt.

Lägg sedan in en bild:

Klicka på kameran om du vill ta en bild. När du tagit fotot väljer du använd bild i nedre vänstra hörnet. Du kan också välja en bild ur mappen (symbolen under kameran).

Den valda bilden finns nu i bildrutan och ditt ord står i rutorna under bilden.

Välj rätt ljud:

Varje bokstav har ett ljud. För att välja rätt vokalljud trycker du på bokstäverna under ordet för att höra alternativa ljud. Den valda vokalen blir då vit.

Spela in ordet:

Tryck på inspelningsknappen, den vita med en röd prick. Inspelningen börjar direkt. Säg ordet. Inspelningen avslutas automatiskt efter tre sekunder. Lyssna på ordet genom att trycka på högtalarsymbolen under inspelningsknappen. Om du inte är nöjd kan du trycka på inspelningsknappen igen och den gamla inspelningen raderas när du gör en ny inläsning.

Klart att använda:

Tryck på pilen i högra hörnet för att spara. Nu finns ditt nya ord i listan. Tryck på krysset för att stänga rutan. Markera nivå 8 och börja använda dina egna ord.

 
 
prev next
prev next