Alfavux

Ordinlärning med pedagogisk app

Alfavux är en pedagogisk app för ordinlärning som riktar sig främst till ungdomar och vuxna med ett annat modersmål än svenska och som saknar läs- och skrivkunskaper helt eller delvis.

IPad-appen Alfavux riktar sig till dem som behöver träna på att lära sig läsa och skriva och lära sig svenska ord.

Den finns att köpa på Appstore. Den finns endast för iPads, inte till androider eller mobiltelefoner. 

Alfavux är utvecklad som ett pedagogiskt material och har därför inga länkar till reklam eller köp.

 

Kontakta oss

Komvux S:t Olofsskolan

Skolgatan 7

602 25 Norrköping

Anders Frick (rektor)

anders.frick@norrkoping.se

011-153954